Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2013

FuckMylife
w tej chwili żeby Cię mieć oddał bym wszystko 
— kali - whiskey haze
Reposted fromPartOfMe PartOfMe
FuckMylife
3447 f05e 500
Poprostu bądz sobą .. ludzi to najbardziej denerwuje .
Reposted byMyNameIsAwesome MyNameIsAwesome
FuckMylife
3414 e21f 500
Reposted byzoolki zoolki
FuckMylife
"Daj mi bucha, flaszkę tequili i pięć minut. Opowiem Ci o swoim życiu."
FuckMylife
1515 4523 500
~Słoń
FuckMylife
Oko za oko, ząb za ząb, du­pa za papierosa. 


FuckMylife
9681 33db
Never..
Reposted byJoeStarostkaguniaaaaaa
FuckMylife
8163 7c01 500
Reposted fromkejtowa kejtowa viacalifornia-love california-love
FuckMylife
4725 38e3
Reposted fromcalifornia-love california-love
FuckMylife
 Jeśli Ci się coś nie podoba w mojej ZUPIE to wypierdalaj mi z tąd  
— Ja
FuckMylife
7946 578e
Reposted fromevanescoo evanescoo vianycexoticasian nycexoticasian
FuckMylife
Siedzę sam przy stoliku, palę papierosy i piję kawę i słucham i trzymam się życia.
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted fromolimpia olimpia viaDajanaa Dajanaa
FuckMylife
Dzisiaj miałem sen, chciałbym zatrzymać go w pamięci,
był dobry jak seks z miłości nie dla pieniędzy
— Paluch
Reposted from2mag 2mag viaDajanaa Dajanaa
FuckMylife
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca.
— Nowegian Wood, H. Murakami
Reposted fromaillie aillie viaDajanaa Dajanaa
FuckMylife
1865 02a7
N*****a <3
Reposted fromawkwardmoments awkwardmoments viaDajanaa Dajanaa
FuckMylife
9282 552c 500
Mmm
FuckMylife
FuckMylife
Bo kiedy nie ma Ciebie, niewiele istnieje
Wiem, że tak trzeba, ale kurwa oszaleję teraz
— Buka "Orchidee"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMyImagination MyImagination
FuckMylife
3374 db23
Reposted fromdojcz dojcz

September 12 2013

FuckMylife
6929 14a8
Zenek
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl